में होटल के पास भारत Kandivli - Apartment, Pravin Sanghavi Road, Best Colony, Jethava Nagar, Kandiwali West, Mumbai, Maharashtra 400067, India.sg