में होटल के पास भारत भागीरथी पैलेस - 21620, Rajdhani Marg, Sarvodaya Nagar, Shuklaganj, Kanpur, Uttar Pradesh 209861, भारत.sg